Általános szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Hungarofék Közúti Járműalkatrész Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-004915, 3441 Mezőkeresztes, Ipartelep, adószám: 11388720-2-05, nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága, elektronikus elérhetőség: hungarofek@hungarofek.com, telefonszám: 49/535-007, kapcsolattartó: Juhász Béla, a továbbiakban: Hungarofék Kft.) által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő partner jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

 

 

I. Általános tudnivalók, jelszó-igénylés, regisztráció

 

 1. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra, amelyre tekintettel a Hungarofék Kft. és partnere (a továbbiakban együttesen:Felek) között külön írásbeli szerződés nem született. Amennyiben a Felek között korábban írásbeli szerződés jött létre, úgy a jelen ÁSZF hatálya kizárólag a Hungarofék Kft. által a https://webshop.hungarofek.com/login weboldalon (a továbbiakban: honlap, weboldal, webshop, online áruház) keresztül nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokra terjed ki.

 

 1. A Hungarofék Kft. online áruházában tehergépjárművekhez, buszokhoz és pótkocsikhoz kínál fék, karosszéria, elektromos, futómű, motor, erőátviteli és üzemanyagrendszer alkatrészeket és az ezekhez kapcsolódó szervíz alkatrészeket, szűrőket, fékbetéteket, fékdobokat, féktárcsákat.

 

 1. A Hungarofék Kft. online áruházában történő vásárlás a partnernek előzetesen átadott jelszóval való belépést követően, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Hungarofék Kft. felhívja a partnere figyelmét, hogy a partner internet szolgáltatójának változása esetén a korábbi jelszóval technikai okok miatt nem lehetséges a belépés, ezért új jelszó igénylésére lesz szükség.

 

 1. A jelszóhoz való hozzáféréshez szükséges adatokat e-mailben küldjük ki a regisztrációs folyamat végén, amennyiben a regisztrációs kérelmet elfogadtuk. Biztonsági okokból minden esetben szükség van egy ún. VPN kapcsolat telepítésére azon a számítógépen, amelyről a webshopot használni kívánják. A VPN kapcsolatot a Hungarofék Kft. megbízott alkalmazottja telepíti fel az ügyfél által kijelölt eszközre.  Ezen eszközért és a hozzá tartozó szoftverekért, ill. azok működéséért, esetleges hibájáért, adatvesztésért a Hungarofék Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A VPN kapcsolat működéséhez szükséges egyéb beállításokat (router,tűzfal stb.) minden esetben a partnernek kell elvégeznie, a Hungarofék Kft. megbízottja ilyen jellegű tevékenységet nem végez. A jelszó átadásával egyidejűleg a partner részére átadásra kerül a jelen ÁSZF is.

 

 1. A Hungarofék Kft-t a partner által tévesen megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb felmerülő hibáért felelősség nem terheli. A Hungarofék Kft-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy a partner a jelszavát elfelejti, vagy az a Hungarofék Kft-nek fel nem róható okból harmadik személy számára hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására a webshop felületén belépés után a saját adatatok menüpontban lehetőség van.

 

 1. A partner kifejezetten kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a webshop jelszóval hozzáférhető tartalma a Hungarofék Kft. üzleti titkát képezi, így kötelezi magát, hogy a Hungarofék Kft. minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríti, ami abból származik, hogy akár a webshop jelszóval hozzáférhető tartalmát, akár magát a jelszót harmadik személy számára hozzáférhetővé tette. A partner kijelenti, hogy ezen üzleti titok megtartására alkalmazottait is kötelezi.

     

       7.  A web áruházban található termékek azonosító számait (gyári OE. számok,cikkszámok) és szöveges termékinformációkat a lehető leg pontosabban 

            adjuk meg , ennek ellenére elkerülhetetlen és kizárhatatlan a hiba lehetősége.

            Ezért a gyári,OE,illetve egyéb cikkszámok szerinti téves azonosításból eredő hibákért semmilyen felelősséget nem vállalunk .

            A web áruház használatával partnerink ezeket a feltételeket megértik és elfogadják .

II. Megrendelés

 

 

 1. A Hungarofék Kft. a partner megrendelését visszaigazoló e-mail útján fogadja el, melyben a partnert tájékoztatja a szerződés létrejöttéről, a várható szállítás idejéről. A megrendelés a visszaigazoló e-mail elküldéséig szabadon és következmény nélkül módosítható telefonon vagy e-mail útján. A Felek között így létrejött szerződés magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül.

 

 1. A megvásárolandó áru lényeges tulajdonságait a webshop tartalmazza. Amennyiben a partnernek további kérdései merülnek fel, úgy telefonon vagy e-mail útján kaphat további tájékoztatást.

 

 1. A vételár a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó összeg, amit még terhel az általános forgalmi adó összege. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

 1. A webshopból megrendelt termékek árai változtatásának jogát a Hungarofék Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Hungarofék Kft. minden gondossága ellenére tévesen kerül a weboldalra a termék ára, különösen a nyilvánvalóan téves ármegjelölésre, akkor a Hungarofék Kft. nem köteles a terméket a hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,melynek ismeretében a partner elállhat a szerződéstől.

 

 1. A megrendelést a Hungarofék Kft. csak akkor fogadja el, ha a Partner a felületen megjelenő valamennyi szükséges mezőt maradéktalanul kitölti.

 

 1. A megrendelés folyamata három lépésből áll:

- első lépés: A kiválasztott terméket a kosár gombra kattintva lehet a bevásárló kosárba helyezni, melynek tartalmát a kosár módosítása gombra kattintva lehet ellenőrizni és módosítani, vagy törölni a terméket a bevásárló kosárból a + - vagy x gombokkal.

- második lépés: A megrendelést a tovább gombra kattintva a partner adatok kötelezően kitöltendő mezőinek egyszeri kitöltése és ellenőrzése után lehet folytatni. Itt van lehetőség a rendeléshez és a kiszállításhoz megjegyzést írni.

- harmadik lépés: A tovább gombra kattintva megjelenik a rendelés összegzése, itt el kell fogadni az ÁSZF-et majd a megrendelés elküldése gombra kattintva véglegesíthető a megrendelés.

 

 1. A Hungarofék Kft. a partner megrendelésének megérkezését követően köteles a partner részére a vásárlást e-mailben visszaigazolni. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termékeket és azok árát valamint a felhasználó adatait és a rendeléshez fűzött megjegyzéseit és a szállítási információkat.

Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül a partner részére, a Hungarofék Kft. ajánlati kötöttsége, illetve a partner bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Amennyiben a partner téves megrendelést küld, és ezt a rendelés leadásának napján 15:30-ig jelzi ügyfélszolgálatunk felé, kérésére módosítjuk vagy töröljük a megrendelést. Amennyiben nem kapunk visszajelzést, a rendelést a visszaigazolásban küldött feltételek alapján teljesítjük. Árut csak 8 munkanapon belül áll módunkban visszavenni. Amennyiben 8 munkanapon túl derül ki, hogy az alkatrész nem megfelelő (hibás rendelés vagy egyéb ok miatt), akkor az alkatrész visszavételére kizárólag telefonos egyeztetés alapján egyedi elbírálás alapján van lehetőség. A jóváíráshoz szükséges az általunk küldött számla. Garanciális ügyintézés feltétele a garanciális alkatrész, a vásárlást igazoló számla, a beszerelés szakszerűségét igazoló számla, a szerelést végző személy, illetve szerviz szakvéleménye és a hiánytalanul kitöltött garanciális jegyzőkönyv. A katalógusban előforduló hibákért (hibás cikkszám, ár, stb.), és az abból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

A megrendelt árut, futárszolgálattal szállítjuk házhoz. Munkanapokon a 15:30-ig megrendelt árut, amennyiben az készleten van, még aznap elindítjuk, a 15:30 után beérkező megrendeléseket, ha készleten van, csak másnap tudjuk elküldeni. Készleten nem lévő áru megrendelése esetén a szállítási idő 3-10 munkanap között változhat, ettől lényegesen eltérő szállítási határidő esetén minden esetben külön tájékoztatjuk partnerünket a várható szállítási határidővel kapcsolatban. A megrendelés aktuális állapotáról ügyfélszolgálatunkon tájékoztatást adunk. A megrendelésről minden esetben számlát készítünk a rendszerünkben beállított fizetési feltételeknek megfelelően, melyet a partner az áru átvételekor kap kézhez. Az így átadott számla tartalmazza a fizetési határidőt. Fizetési késedelem esetén a jogszabályoknak megfelelő késedelmi kamatot számolunk fel. A számla kiegyenlítéséig az áru a Hungarofék Kft. tulajdonát képezi.

 

III. Elállás joga

 

 1. A fogyasztónak minősülő személy a szerződéstől 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. A partner az elállás jogát attól a naptól gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A partner az elállást e-mail útján közölheti a Hungarofék Kft-vel. Az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszajuttatásáról a partnernek saját költségén kell gondoskodnia.  Amennyiben az elállásig a partner az árut nem rendeltetésszerűen használja, köteles az ilyen használatból eredő károk megtérítésére.

 

 1. Fogyasztónak kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő partner minősül.

 

IV. Jótállás, szavatosság

 

 1. A Hungarofék Kft. a termékeire vonatkozóan a jogszabályi előírásoknak, így különösen a Polgári törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően szavatosságot vállal.

 

V. Adatkezelés

 

 1. A webáruház használata során a Hungarofék Kft. részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki harmadik személyek számára. A webshop böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb.), mely adatokat a Hungarofék Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatások bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatók. A cookie-ban személyes adat nem kerül rögzítésre. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Hungarofék Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webshop oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a megrendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a mindenkor hatályos számviteli törvényben meghatározott időtartamra.

 

 1. A webshop böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Hungarofék Kft. bizalmasan kezeli, a leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

 1. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a hungarofek@hungarofek.com e-mail címen.

 

Egyéb rendelkezések

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Partnerünk megrendelésének rögzítésével elfogadja a Hungarofék Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

 

Mezőkeresztes, 2013. április 8.