Adatkezelési tájékoztató

  1.  Az adatkezelő neve: Hungarofék Kft.

  2.  Az adatkezelő címe: 3441 Mezőkeresztes Ipartelep.

3. Az adatkezelő elérhetőségei: telefon:+36 49 535 007, e-mail: info@hungarofek.com.

4. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: 

NAIH-125945/2017. Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

5. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés az internetes honlapon keresztül hírlevél küldésre regisztrált ügyfelek esetében az ügyfelek önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik .

6. Az adatkezelés a GDPR-ben meghatározott irányelvek alapján történik. 

 7. A jogosult a regisztráció kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hungarofék Kft. az ott feltüntetett adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon felhasználja. A jogosult személyes adatai kezelésének feltételeiről megfelelően tájékozódott, ahhoz önkéntesen és határozottan hozzájárul, továbbá személyes adatainak kezeléséhez félreérthetetlen beleegyezését adja.

8. A kezelt adatok köre:

Azonosító adatok: Cégnév, családi- és utónév, cím, telefonszám, e-mail cím.

9. Az adatkezelés célja:

A regisztrált felhasználók részére a megrendelt hírlevél kiküldésének lehetősége. Kapcsolattartás valamint számlázás a Hungarofék Kft. ügyfeleinek, hírlevél és információ küldés a Hungarofék Kft. partnereinek és potenciális vásárlóinak. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

10. Az adatkezelés időtartama:

Amíg a Hungarofék Kft. által biztosított leiratkozási lehetőséggel a jogosult nem él. A leiratkozás a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva vagy az alábbi e-mail címre küldött, a leiratkozás szándékát jelző levélben történik: info@hungarofek.com

 

11. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A Hungarofék Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a jogosultak előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A jogosult a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

12. A jogosultak jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: személyes adatai kezeléséről a jogosultak tájékoztatást kérhetnek. A Hungarofék Kft. kérésre tájékoztatást ad a jogosultnak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@hungarofek.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap a jogosult. A jogosultak kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

13. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


További kérdéssel, illetve észrevételeivel keressen minket az info@hungarofek.com  e-mail címen.